НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
УЧЕБНА 2020/2021 г.

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас

Български език и литература - 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика - 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО IV клас - 31 май – 06 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от НВО IV клас - 07 юни 2021 г.

VII клас

Български език и литература - 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика - 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

X клас

Български език и литература - 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика - 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Оценяване на изпитните работи от НВО - 19 – 27 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2021 г.Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година
На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО