Новини > Заседание на Съвета на децата

Заседание на Съвета на децата

      Председателят на ученическия парламент Валентина Митева взе участие във второто редовно заседание на Съвета на децата, което се проведе от 1-3 октомври в столицата. В качеството си на посланик на децата от област Шумен тя се включи активно в дискусията за изготвяне на план за предстоящата „Седмица на правата на детето“, посветена на годишнината от приемане на Конвенцията на ООН за правата на детето на 20 ноември.
      По традиция инициативите ще се осъществят в дните от 16-20 ноември. Вече са готови постерите, които ще бъдат изпратени до училищата, заявили желание да се присъединят към Седмицата. „Посланията са формулирани атрактивно“–каза Валентина Митева – „Със сигурност ще представляват интерес не само за учениците, но и за техните учители. За нашето училище са поръчани 11 постера, които ще се поставят в класните стаи на най-малките.“
      По време на сесиите младите хора се срещнаха с г-н Тотьо Младенов – съветник на министър-председателя, с председателя на СЕМ Георги Лозанов, с журналиста от БГ радио Симеон Колев.
      Представителят на България в Комитета на експертите към Съвета на Европа г-жа Велина Тодорова запозна членовете на Съвета с проекта за Стратегия на СЕ за правата на децата (2015 – 2021). В документа са описани основните предизвикателства пред децата през следващите 5 години, като се обръща внимание на подходите за осъществяване на стратегическите цели чрез работа в мултидисциплинарен екип, изграждането на устойчиво партньорство и ефективна комуникация в името на децата.
      Петте приоритетни области в Стратегията за правата на децата (2016-2021) са: равни възможности, участие на всички деца, живот без насилие, достъп до правосъдие и закрила в съвременната интернет среда.
      На фокус бе поставена и темата „Застъпничеството – форма на детско участие“. „Осигуряването на участие на младите хора във вземането на решения и постигането на конкретни резултати е основен приоритет в работата на Държавната агенция за закрила на детето. Ние вярваме, че детското участие променя качествено живота на децата, намалява нивото на насилие, способства за вземане на по-добри решения“, заяви още при откриването на заседанието председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. „Вие сте най-важните посланици и застъпници на детско участие“ - обърна се тя към членовете на Съвета и им благодари за усилията в утвърждаването му като ефективен орган и партньор на местните и държавните власти в реализацията на политики за децата, за активното им участие в детския форум „Моят глас е важен“ – организиран от УНИЦЕФ и ДАЗД, за изразеното от тях мнение по ключови въпроси във връзка с проектозакона за предучилищното и училищното образование, за реализирането на инициативата „Здравословно и безопасно лято“.