Училищен колектив> Ръководство

Директор

Минка Атанасова

Заместник директори по учебната дейност

Бешир Беширов

Сезгин Беширов

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Мерал Чолакова