Проект "Мах на криле"

Цели

Очаквани резултати

Дейности м. Януари

Запознаване на учениците-седмокласници с целите и основните дейности по проект "Мах на криле". Изготвянето на анкети, по различните ИК и ИУД (клуб "Тийнейджър", клуб "Феникс" и рубриките "Езикови кампуси", "Занимателна математика" и други), с цел да се проучат причините за ранното напускане на училище и определяне на желанията, интересите и проблемите на седмокласниците и техните семейства за по-добра екипна работа между ученици, родители, учители и партньори. Установяването на контакти с неформалните лидери сред различните етнически общности и по-конкретно ромските. Формиране на контактната група. Изготвяне на План за работа.

Дейности м. Февруари

Анализи на проведените анкети. Дейности по клубове, рубрики и интереси. Родителско парти - подготовка.

Дейности м. Март

Дейности по клубове, рубрики и интереси. Родителско парти - подготовка и реализация.

Дейности м. Април

Пролетен бал - подготовка и реализация. Двудневен ученически семинар на мултимедийни презентации "Аз проектирам своето бъдеще" или "20 години по-късно". "На гости у…" /семеен обмен/.

Дейности м. Май

Празника "Гергьовден" с участието на двата клуба. Анкетно проучване и диагностициране на настроението, полезността и удовлетвореността от проведените дейности.