Новини >Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“

Проектът „Всеки ученик ще бъде отличник“ е вече в ход

      Стойността му е 3240 лева и ще се изпълнява в партньорство с още 5 училища
      Вчера екипът на проекта, включващ директорите на СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово, ОУ „Христо Ботев” с. Тушовица, ОУ „Васил Левски” с. Иваново, ОУ „Васил Априлов” с. Риш, ОУ „Христо Ботев” с. Янково и на нашето училище, се срещна, за да обсъди в детайли целите, задачите и графика на планираните съвместни инициативи. Дейностите са насочени към стимулиране на родителското и ученическото участие. Предвидени са тренинг с родителските клубове и изнесено заседание на ученическите парламенти. Датите на събитията се потвърдиха: тренингът ще се проведе през последния петък от месец април, а ученическите активи ще обменят идеи на 13-14 май. Първоначалните усилия на директорите от четирите новоприсъединили се към мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“ училища от Тушовица, Иваново, Риш и Янково са свързани преди всичко с учредяването им в най- кратък срок.
      С интерес присъстващите изгледаха презентация, проследяваща опита на нашето училище за успешна работа с родителската и ученическата общност. Ценни се оказаха препоръките на г-жа Магбуле Дерменджиева – един от ръководителите на родителски клуб „Единство“ и на г-н Добрин Николов – ръководител на ученическия парламент и координатор на малкия грант. Добри практики споделиха и дългогодишните ни партньори от СУ„Св. св. Кирил и Методий” гр. Смядово.
      Срещата продължи в приятната обстановка на бистро „Бабой“ в курортния център.