Новини > Национална среща на председателите на ученическите парламенти в гр. Сливен

Национална среща на председателите
на ученическите парламенти в гр. Сливен

    Председателят на ученическия парламент Валентина Митева се завърна от град Сливен, където от 2-5 април участва в среща и зелено училище с лидерите на ученическите общности от училищата, включени в проекта „Всеки ученик може да бъде отличник” по програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” на ЦМЕДТ „Амалипе”- гр. Велико Търново. Единадесетокласничката бе сред най-активните в групата на средношколците, чийто фасилитатор бе координаторът за Североизточна България Нели Николова.
   Акцент в занятията бе работещият парламент, ролята на лидера и развиване на уменията за организиране на кампании. По екипи учениците обсъдиха важни въпроси на образованието, произтичащи от специфичните условия на мултикултурната среда. Не бяха подминати ранните бракове при тийнейджърите, които са най-честата причина за ранното отпадане от училище. В дискусиите се изясни мястото на ученическите активи като необходим и ползотворен партньор на преподавателите и родителите при решаването на тези и други наболели проблеми.
   „Големата работа”, както организаторите от Центъра са именували групата на председателите от 9-12 клас, се изяви отлично и по време на общите сесии, в които гостуваха представители на Министерството на образованието и науката: г-жа Пенка Иванова - директор на дирекция „Формиране, анализ, оценка и политики”, д-р Йосиф Нунев – държавен експерт в същата дирекция на МОН и г-н Роберт Джераси – съветник в политическия кабинет на министър Танев. Спазвайки принципите на парламентарната демокрация, учениците свободно изразиха становища и по проектозакона за образованието пред г-жа Галина Захариева – народен представител в 43–тото Народно събрание.
   През тези първи дни от пролетната ваканция сливенският хотел „Спорт Палас” предложи поле за изява не само на лидерските способности, но и на творческите заложби на повече от 250 ученици, учители и родители, разделени на четири групи. Като придружаващо лице на Валентина Митева и като представител на педагогическата общност от нашето училище в занятията на учителите и родителите участва г-жа Хава Дерменджиева.