Новини >„Урок по история и цивилизации в Х "а" клас“

Урок по история и цивилизации в Х "а" клас

      Часът започна с химна на Република България, след това учениците разказваха за исторически събития, свързани с тази важна за нашия народ дата, като представиха презентация, работиха по кръстословица, откриваха с QR код сайт към Руско-турската освободителна война, разкодираха шифрограми, подписваха Санстефански мирен договор, влизаха в ролята на Граф Игнатииев, Ахмед Вефик и Сафет паша.
     Откритият урок по история и цивилизации беше уважен от директора на СУ "Св. Паисий Хилендарски" г-жа Милена Мерсинкова-Йорданова и от зам.-директора по УД г-н Сезгин Беширов.
      Благодарим на г-жа Юнзиле Узунова за прекрасния поучителен и опреснителен урок, благодарим и на нашите учениците от Х"а" клас за труда и ентусиазма!