Проекти > Проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Учебна година 2011 / 2012 Учебна година 2012 / 2013 Учебна година 2013 / 2014 Учебна година 2014 / 2015