Проекти > Проект "Пъстри чудеса"

"Пъстри чудеса"

„ПЪСТРИ ЧУДЕСА“
Проект на Средно общообразователно училище „Свети Паисий Хилендарски“
гр. Върбица
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция
на децата и учениците
от етническите малцинства

Цели и основни дейности

ПОДРОБЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПЪСТРИ ЧУДЕСА"