Новини > „Нека бъдем по-добри!”

„Нека бъдем по-добри!”

    В отговор на призива на ЦМЕДТ „Амалипе”„Нека бъдем по-добри!” ученическият парламент и ръководството на училището обявиха часа на класа на 4 май за час по доброта и толерантност. Учениците от V-ти до XI-ти клас проявиха творчество и оригиналност при изразяване на екипната си гражданска позиция в посока преодоляване на предразсъдъците и ширещите се антиромски стереотипи. Всяка паралелка изготви свой постер с послание, адресирано както към училищната общност, така и към цялото ни общество.
    Посланията са изложени в „коридора на добротата” – така активистите определиха един от коридорите на третия етаж. Снимки на постерите ще бъдат изпратени на ЦМЕДТ „Амалипе”, за да станат част от националния колаж, чрез който ще се популяризира инициативата.    С презентация под наслов „Нека бъдем по-добри!” ще бъде открит денят на ученическото самоуправление – 8 май.