Новини > Oлекотяване на ученическите раници в СУ „Св. Паисий Хилендарски“

Oлекотяване на ученическите раници в СУ „Св. Паисий Хилендарски“

    Във връзка с инициативата на Министерството на образованието и науката за олекотяване на ученическите раници, в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ са предприети следните мерки:
   1. Осигурени са шкафчета за всеки ученик от I до VII клас със средства по Постановление № 200 на МС от 18.09.2018 г.
   2. В учебните часове се използват елктронно четими учебници, закупени със средства, предоставени от Министерството на образованието и науката.