Новини > Гости от град Сърница

Обмяна на опит и идеи за бъдещо партньорство

    12 ученици от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - град Сърница, водени от преподаватели и спонсори, посетиха в петъчния следобед на 16 октомври нашето училище. Групата бе посрещната в залата на училищния стол от ръководството на училището и от лидерите на ученическата общност.
   След приветствието на директора г-жа Минка Атанасова думата бе дадена на председателя на УП Валентина Митева. Дванадесетокласничката представи членовете на ученическия актив и изрази всеобщата надежда, че срещата поставя началото на ползотворно сътрудничество и крепки приятелски връзки между двете училища. В разговорите бяха засегнати работата на проекти, ученическото самоуправление, клубната и извънкласната дейност, представянето на НВО и ДЗИ.
   Преди да отпътуват, гостите надникнаха в класните стаи и кабинетите.