Новини > Защо децата ни трябва да имат средно и висше образование?

Защо децата ни трябва да имат средно и висше образование?

   Този въпрос събра на 11 декември в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Нови пазар 30 учители и представители на родителските клубове от СОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово. Трите училища вече поредна година работят в екип по програмата на ЦМЕДТ „Амалипе“ „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, а срещата бе заложена в проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“.
    След като бяха приветствани от домакините, гостите се настаниха в компютърния кабинет, където г-жа Миневер Хасанова – един от най-активните членове на родителския клуб „Единство“ при СОУ – Върбица, представи специално подготвена презентация. Провокирани от видяното, присъстващите се включиха активно в дискусията, водена от г-жа Марина Митова. Педагозите споделиха добри практики, посочиха примери на успели свои възпитаници и отчетоха ръст в мотивацията за продължаване на образованието. Изложеното от учителите намери потвърждение в становищата на присъстващите родители. Двете страни в образователно-възпитателния процес още веднъж потвърдиха безспорната необходимост да работят в синхрон. Само тогава успехът е гарантиран.