Новини > Поздравление от г-жа Минка Атанасова - директор на СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица - по случай патронния празник на училището и Деня на народните будители.

Поздравление от г-жа Минка Атанасова - директор на СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица - по случай патронния празник на училището и Деня на народните будители

        Уважаеми гости! Скъпи ученици и колеги!

    В навечерието на 1 ноември – денят на народните будители, по традиция ни събира празника на училището, посветен на патрона Паисий Хилендарски – монахът-будител, чийто живот е изпълнен с превратности и велики дела.
    Ако разгледаме биографията му ще намерим факти, които представят една неуморна личност – търсеща и откриваща. Летописите сочат, че Паисий е търсил сведения за миналото на своя народ чак в немските земи.
    Когато разгърнем „История славянобългарска” пред нас се разкриват не само факти от миналото на българите, но и черти от характера на Паисий – смелост, непреклонност и упоритост, поглед взрян в бъдещите дни и една непрестананна мисъл за освобождението на род и родина.
    Днес, 259 години след написването на малката книжка можем да потърсим поуки от нея, приложими и днес: как да обичаме своето отечество; как да обичаме близки и приятели ; за това, че не трябва да се срамуваме от своя произход; за това как да бъдем справедливи и добри към хората около нас. И разбира се да променяме себе и другите към по-добро.
    Защото Паисий разтърси своите съвременници и поколения след тях – след неговата история те не бяха същите, а вдъхновени за освобожденски дела.
    Времето тече и ни отдалечава от подвига на Паисий и неговите последователи. Но от тази дистанция, ние можем по-добре да осмислим историята и да се вдъхновим от нея днес – за достойни дела и успехи, да изграждаме качества като толерантност към другия, съпричастност и отговорност към това, което се случва в училище, в класната стая, в семейството.
    Патронният празник е ден за равносметка: Ако разгърнем училищните летописи ще открием успешни практики на педагозите, простиращи се от грижата за всеки ученик до изграждането на училищна общност с минало, настояще и бъдеще! Гордеем се с постиженията на нашите ученици в образователния процес, с изявите на конкурси и състезания, с множество реализирани проекти, някои от които международни. Последните успехи на нашите възпитаници са свързани с реализацията на проект „Обединени с цветовете на изящните изкуства“ по програма „Еразъм +“ с партньори училища от Италия, Гърция и Турция. Гордост за нас е брилянтното представяне на групата от ученици, с ръководител г-жа Ива Топчиева, които се завърнаха, преди броени дни от гр. Испарта, Турция.
    Днес е и ден за благодарности:
    Към ученици, учители и служители, които са част от живота на училището и неговите успехи!
    Скъпи ученици! Бъдете успяващи в учението и създатели на добри дела!
    Скъпи колеги и служители на училището! Вие носите онзи възрожденски дух, който води към висок професионализъм в изграждането на личности! Благодаря Ви! Бъдете вдъхновени за още по-високи постижения за просперитета на всяко дете и имиджа на училището!
    С благодарност към всички, за които Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ е институция с бъдеще – родители, спомоществователи, общественици, общински служители и кметската институция в лицето на г-н Мердин Байрям!
    Нека бъдем здрави и заедно да работим за децата ни – бъдещето на нацията ни!
    Честит празник на всички и на многая лета!


    МИНКА АТАНАСОВА
    Директор на СУ "Св. Паисий Хилендарски"
    гр. Върбица