160 години от създаването на СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица

Поздравителен адрес по случай 160 години СУ "Св. П. Хилендарски" гр. Върбица
- директор Минка Атанасова
Поздравителен адрес от президента на Република България - Румен Радев
Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев
Поздравителен адрес от началника на регионалното управление - Шумен - Боряна Николова
Поздравителен адрес от инж. Мердин Байрям - кмет на Община Върбица
Поздравителен адрес от проф. Стефан Желев - областен управител на Област Шумен
Поздравителен адрес - Mustafa Selamoglu
Поздравителен адрес - Бонка Стефанова
Поздравеителен адрес - Ученически парламент
- Катя Ангелова
- Валентина Митева
- Дениз Мустафов
- Хакъ Джемалов
- Есра Ереджебова
- Алкан Фикретов
Поздравителен адрес от Георги Чалъков
Поздравителен адрес от ректора на Шуменски университет - проф. д.и.н. Георги Колев
Поздравителен адрес от екипа на ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Бяла река
Поздравителен адрес от директора на ОУ "Васил Левски" с. Иваново - Петранка Димитрова